10 As 201/2021 – ochranná známka Šlágr TV byla zapsána ve zlé víře.

Ochranná známka Šlágr TV byla zapsána ve zlé víře

 

Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, podle něhož společnost Česká muzika přihlásila v roce 2011 ochrannou známku Šlágr TV ve zlé víře. Soud proto souhlasil s úřadem, že tato ochranná známka je neplatná, neboť její zápis poškozoval související práva maďarské a rumunské obchodní společnosti

 

Soudci vzali podobně jako Úřad průmyslového vlastnictví do úvahy, že společnost Česká muzika vedla se zahraničními partnery po dlouhou dobu jednání, která v roce 2011 vyústila v podpis o obchodní spolupráci. Zahraniční partneři, maďarská a rumunská obchodní společnost, přitom provozovali v Maďarsku pořad Sláger TV a měli v Maďarsku zapsanou i ochrannou známku stejného znění. Soud upozornil, že si česká společnost s ručením omezeným Česká muzika nechala ve stejné době, tedy v průběhu vyjednání o finální podobě obchodní smlouvy, zapsat ochrannou známku Šlágr TV. Takový postup však těžko mohl být postupem v dobré víře.

 

Ať již stěžovatelka chtěla spekulativní registrací známky získat nějakou materiální výhodu v závěru jednání nebo snad již v okamžiku přihlášení zamýšlela dojednávanou smlouvu nedodržet a fakticky vytlačit své maďarské a rumunské obchodní partnery z Česka, nejde o postupy, kterým by soud mohl přiznat právní ochranu„, uvedl předseda senátu Zdeněk Kühn.

 

Text 8 stránkového zamítavého rozsudku desátého senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16.11. 2021 číslo jednací 10 As 201/202137 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2021/020110As__2100037S_20211116133739.pdf