10 As 229/2021-31 – nařízení protiepidemických opatření telefonickým sdělením / 9 Ads 41/2020-48 – rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení / 9 As 101/2021-30 – výpočet výše výnosu.

NSS: Nařízení protiepidemických opatření telefonickým sdělením

 

Krajská hygienická stanice musí o protiepidemických opatřeních podle § 64 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozhodnout dle správního řádu (§ 67 odst. 1 citovaného zákona); zejména tato opatření (např. karanténa) nelze stanovit jen telefonicky.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2021, číslo jednací 10 As 229/2021-31)

 

 

NSS: Rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení

 

I. Právo na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení upravené čl. 12 písm. c) směrnice Rady 2005/71/ES se vztahuje pouze na výzkumné pracovníky ve smyslu této směrnice, nikoliv na jejich rodinné příslušníky, kteří spolu s nimi pobývají v členském státě Evropské unie.

II. Právo na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení upravené čl. 12 odst. 1 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU se vztahuje pouze na pracovníky ze třetích zemí ve smyslu této směrnice, nikoliv na jejich rodinné příslušníky, kteří spolu s nimi pobývají v členském státě Evropské unie.

III. Nezahrnutí rodinných příslušníků výzkumných pracovníků, resp. pracovníků ze třetích zemí, do osobního rozsahu veřejného zdravotního pojištění vymezeného v § 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, není v rozporu se směrnicí 2005/71/ES ani se směrnicí 2011/98/EU.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2021, číslo jednací 9 Ads 41/2020-48)

 

 

NSS: Výpočet výše výnosu

 

Za výnos (§ 48 odst. 7 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách) lze považovat souhrn peněžních částek, které představují rozdíl mezi vklady přijatými v souvislosti s provozováním nepovolené loterie nebo jiné podobné hry a vyplacenými výhrami, tedy ekonomickou výhodu, kterou by subjekt nenabyl, pokud by nelegální loterii nebo jinou podobnou hru neprovozoval.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2021, číslo jednací 9 As 101/2021-30)