10 As 391/2020 – NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD V TĚCHTO DNECH ŘEŠIL OTÁZKU ODVOLÁNÍ ČLENA RADY ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU (ERÚ) VLÁDOU V ČERVENCI 2019.

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD V TĚCHTO DNECH ŘEŠIL OTÁZKU ODVOLÁNÍ ČLENA RADY ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU (ERÚ) VLÁDOU V ČERVENCI 2019

 

Žalobce byl ke dni 1. 8. 2017 jmenován vládou členem Rady ERÚ na dobu pěti let. Usnesením vlády ze dne 30. 7. 2019 byl ke dni 31. 7. 2019 z funkce člena Rady odvolán. Žalobce se následně proti odvolání bránil žalobou podanou u Městského soudu v Praze. V žalobě upozornil, že byl z funkce odvolán před uplynutím pětileté lhůty. Žalobce považoval odvolání z funkce za nezákonný zásah do svých práv. Městský soud dovodil, že odvolání z funkce člena Rady ERÚ není nezákonným zásahem, ale rozhodnutím. Protože žalobce podal nesprávnou žalobu, soud žalobu na konci listopadu 2020 odmítl.

 

Nejvyšší správní soud nyní rozsudkem žalobci vyhověl, usnesení městského soudu zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud nejprve souhlasil s městským soudem, že napadený akt vlády je skutečně pro účely soudního přezkumu rozhodnutím. V další části však již Nejvyšší správní soud nesouhlasil se závěrem městského soudu, že žalobce nebylo třeba poučit o nesprávně zvoleném žalobním typu. Nejvyšší správní soud si je vědom toho, že určit správný žalobní typ nemusí být jednoduché ani pro právního profesionála. Z hlediska účinné soudní ochrany však není přijatelné, „aby tíha nepřehlednosti žalobních typů působila v neprospěch jednotlivců„, dodal předseda senátu Zdeněk Kühn.

  

Nejvyšší správní soud proto usnesení městského soudu zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Městský soud poučí žalobce o správném žalobním typu a pokud žalobce žalobu změní, věc projedná a rozhodne.

 

Text 9 stránkového kasačního rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne … spisové značky 10 As 391/2020 je k dispozici z níže uvedeného linku:

 

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2020/039110As__2000065S_20210225103259.pdf