13 Kss 5/2020 – kárný senát potrestal soudce JUDr. Bohuslava Petra, PhD. snížením platu o 30 % na 12 měsíců.

Kárný senát potrestal soudce snížením platu o 30 % na 12 měsíců

 

Kárný soud rozhodl, že se soudce JUDr. Bohuslav Petr, PhD., dne 13. 2. 2020 dopustil kárného provinění tím, že řídil motorové vozidlo, ačkoliv nebyl ve stavu umožňujícím bezpečný výkon této činnosti, následně poblíž obce Dasný způsobil dopravní nehodu, a že na místě nehody přes výzvu policie odmítl podstoupit dechovou zkoušku i krevní vyšetření.

 

Naopak jej zprostil kárného návrhu v části kladoucí mu za vinu, že o nehodě nepravdivě informoval svého nadřízeného, protože to nebylo prokázáno.

 

Za kárné provinění mu uložil kárné opatření snížení platu o 30 % na dobu 12 měsíců.

 

Kárný soud v řízení vyslechl třináct svědků a vycházel ze skutečností z policejního spisu a ze spisu správního orgánu. Vyhodnocením těchto důkazů dospěl k závěru, že žalované jednání bylo prokázáno včetně toho, že kárně obviněný řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu.

 

Kárná navrhovatelka – ministryně spravedlnostipožadovala odvolání z funkce soudce a kárný soud tento návrh velmi vážně zvažoval. Nakonec přistoupil k mírnějšímu druhu kárného opatření, přičemž vzal v úvahu nejen závažnost jednání, ale i výborné pracovní hodnocení zohledňující dlouhodobé působení u soudů, zprávu soudcovské rady oceňující i jeho působení v řídících funkcích a zprávu z místa bydliště o občanské angažovanosti.

 

Zohlednil i určitou sebereflexi kárně obviněného, který se vzdal funkce místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích a zohlednil také sankci uloženou za část jednání již ve správním řízení.

 

Za této situace dospěl kárný soud k závěru, že navrhované kárné opatření by svou přísností přesáhlo prokázané skutkové okolnosti, hodnocení profesní minulosti kárně obviněného a skutečnost postihu za část jednání ve správním řízení.

 

Kárný soud zdůraznil, že tím, že nezvolil nejpřísnější kárné opatření a neodvolal kárně obviněného z funkce soudce, nemíní vyslat soudcům signál, že při ovlivnění alkoholem se odmítnutí vyšetření na alkohol vyplatí.

 

Souzený případ byl velmi hraniční. Kárný soud přitom přihlédl i ke stávající kárné judikatuře ve věcech soudců a státních zástupců, kdy kárné opatření odvolání z funkce bylo spojováno s opakovanými a hrubými nedostatky v práci soudce znamenajícími absolutní neschopnost soudcovskou práci zvládat, či s jinými velmi hrubými poklesky. Proto zvolil kárné opatření snížení platu, a to v nejvyšší možné míře při prvním kárném provinění.

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.05. 2021 spisové značky 13 Kss 5/2020 dosud nebyl na webových stránkách kárného soudu zveřejněn.