2 As 124/2020-38 – podklady pro vydání územního rozhodnutí.

NSS: Podklady pro vydání územního rozhodnutí

 

Účastník územního řízení může namítat, že v době od okamžiku, kdy se dozvěděl, že je účastníkem, do koncentrace územního řízení (§ 87 ve spojení s § 89 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) mu nebyla dána možnost dostatečně se seznámit s podklady pro vydání územního rozhodnutí tak, aby mohl k žádosti o vydání územního rozhodnutí uplatnit relevantní námitky.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2022, číslo jednací 2 As 124/2020-38)