2 As 259/2020 – NSS posuzoval kedluben. Myslivci chtěli, aby byl v jejich honitbě vysokocennou plodinou.

Nejvyšší správní soud posuzoval kedluben.  Myslivci chtěli, aby byl v jejich honitbě vysokocennou plodinou.

 

Je kedluben vysokocennou plodinou či není? Takovou téměř hamletovskou otázkou si kladli soudci druhého senátu Nejvyššího správního soudu. Ti rozhodovali o kasační stížnosti Mysliveckého spolku Mezivodí Troubky, který nesouhlasil s rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, aby kedluben, pěstovaný v prostoru jeho honebních pozemků, nebyl tzv. vysokocennou plodinou.

 

Uživateli honitby totiž vyplývají ze zákona č. 449/2001 Sb., zákon o myslivosti povinnosti, které se týkají případných škod způsobených při provozování myslivosti na honebních pozemcích nebo na polních plodinách. Podle § 54 odst. 1 zákona Nehradí se škody způsobené zvěří na pozemcích nehonebních, na vinné révě neošetřené proti škodám působeným zvěří, na neoplocených květinových školkách nebo zahradách ovocných a zelinářských, na stromořadích a stromech jednotlivě rostoucích, jakož i na vysokocenných plodinách.“

 

Soudci s odkazem na dřívější judikaturu uvedli, že

 

Ø    není možné předem abstraktně stanovit obecný výčet vysokocenných plodin. Vždy je potřeba posuzovat a rozhodovat v individuálních případech podle individuálních okolností.

 

Lze si představit třeba hypotetický příklad, že v důsledku zvláštních okolností zůstane pole s obyčejným“, nikterak specifickým kedlubnem osoby zúčastněné na řízení jediným takovým polem v ČR. Pak je představitelné, že za těchto změněných okolností by se táž (sama o sobě zcela běžná) plodina v tom samém místě mohla případně stát vysokocennou, jelikož by se stala v regionu České republiky vzácnou, a tím výjimečnou. Stejně tak se může kedluben z předmětných polí stát řízením osudu natolik věhlasným a spotřebiteli žádaným, že jeho cena dramaticky (mnohonásobně) stoupne, takže se stane vysokocennou plodinou.“, uvedl k rozsudku předseda senátu Karel Šimka.

 

V přezkoumávaném případě kedluben pěstovaný osobou zúčastněnou na řízení na daném místě v rámci integrovaného systému produkce zeleniny není nyní vysokocennou plodinou ve smyslu zákona o myslivosti. Pokud by se změnily okolnosti v nyní projednávané věci kedlubnů, soud by mohl v budoucnu rozhodnout jinak.

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. července 2022 spisové značky 2 As 259/2020 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://vyhledavac.nssoud.cz/DokumentOriginal/Text/702555