20 Cdo 2967/2019 – exekuce na majetek ze zaniklého a částečně vypořádaného SJM / 20 Cdo 2844/2020 – upravený seznam přihlášených pohledávek jako exekuční titul.

Exekuce na majetek ze zaniklého a částečně vypořádaného SJM

 

Exekuci nelze vést k vymáhání dluhu vzniklého za trvání manželství jen jednomu z manželů na majetek ze zaniklého (zúženého či zrušeného) SJM, který po vypořádání připadl do vlastnictví manžela povinného, byť se jednalo o vypořádání částečné, neobsahující dohodu manželů o vypořádacím podílu za takový majetek.


(podle usnesení Nejvyššího soudu ČR spisové značky 20 Cdo 2967/2019, ze dne 21. 9. 2020)

 

 

Upravený seznam přihlášených pohledávek jako exekuční titul

 

Upravený seznam přihlášených pohledávek ve smyslu ustanovení § 197 odst. 1 insolvenčního zákona [„Výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis.“] obstojí jako formálně řádný exekuční titul i v případě, že v něm není výslovně zapsáno, že v něm uvedená pohledávka, jež má být vykonávána, nebyla popřena.


(podle usnesení Nejvyššího soudu ČR spisové značky 20 Cdo 2844/2020, ze dne 13. 10. 2020)