24 Cdo 2592/2021 – zpochybnění pravosti závěti sepsané ve formě soukromé listiny.

Zpochybnění pravosti závěti sepsané ve formě soukromé listiny

 

I. Pro určení nositele důkazního břemene ohledně pravosti závěti zůstavitelů zemřelých po 1. 1. 2014 není (nemůže být) významné pouze a jen to, zda a který z účastníků pozůstalostního řízení byl odkázán k podání žaloby o dědické právo.


II. V řízení o určení dědického práva po zůstaviteli, který zemřel po 1. 1. 2014, zatěžuje důkazní břemeno ohledně zpochybněné pravosti závěti sepsané ve formě soukromé listiny toho z účastníků, který se ve svůj prospěch takové závěti dovolává (§ 565, věta první, občanského zákona), tedy závětního dědice.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 24 Cdo 2592/2021, ze dne 22. 2. 2022)