25 Cdo 1327/2021 – odpovědnost provozovatele letadla za škodu na zdraví pilota / 25 Cdo 1327/2021 – osoba oprávněná k náhradě újmy podle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Odpovědnost provozovatele letadla za škodu na zdraví pilota

 

Provozovatel letadla neodpovídá za škodu na zdraví pilota, který si ji způsobil tím, že přes výslovný zákaz provozovatele a bez řádné předletové přípravy s letadlem vzlétl, aniž řádně uzavřel kryt kabiny letadla a po jeho samovolném otevření nezvládl přistávací manévr.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 25 Cdo 1327/2021, ze dne 26. 8. 2021)

 

 

Osoba oprávněná k náhradě újmy podle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku [zrušen s účinností od 01.01. 2014 zákonem č. 89/2012 Sb.,, občanský zákoník].

 

Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, nelimituje, kdo může či nemůže jako poškozená osoba nárokovat náhradu za škodu způsobenou vadou výrobku. Osobou oprávněnou k náhradě újmy proto může být nejen ten, kdo si vadný výrobek koupil, pronajal či jinak opatřil, ale i každá jiná osoba, jíž v příčinné souvislosti s vadou výrobku vznikla újma.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 25 Cdo 1327/2021, ze dne 26. 8. 2021)