25 Cdo 1659/2021 – nepřímá diskriminaci v přístupu ke vzdělání / 30 Cdo 204/2021 – průtahy v řízení o odčinění nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách.

Nepřímá diskriminaci v přístupu ke vzdělání

 

Domáhá-li se žalobkyně zadostiučinění (ve formě finanční a ve formě omluvy) za to, že byla diskriminována v přístupu ke vzdělání, jde o nárok svým charakterem odpovídající ochraně osobnosti.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 25 Cdo 1659/2021, ze dne 9. 12. 2021)

 

 

Průtahy v řízení o odčinění nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách

 

Řízení o odčinění nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách souvisejících s odpovědností škůdce za úmrtí osoby blízké je řízením týkajícím se zdraví nebo života, u nějž lze při posouzení přiměřenosti jeho délky a výše přiměřeného zadostiučinění za nepřiměřenou délku tohoto řízení vycházet z předpokladu zvýšeného významu předmětu řízení pro poškozeného.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 30 Cdo 204/2021, ze dne 27. 10. 2021)