27 Cdo 1986/2021 – statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury.

Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury

 

Ujednání stanov akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury, podle nichž je statutárním orgánem společnosti statutární ředitel, pozbyla dne 1. 1. 2021 podle článku II bodu 1. zákona č. 33/2020 Sb. závaznosti. V souladu s § 456 odst. 1 z. o. k. [„Statutárním orgánem společnosti je správní rada.“]  je s účinností od 1. 1. 2021 statutárním orgánem společnosti správní rada, která je podle posuzovaných stanov jednočlenná. Osoba, která byla dne 4. 3. 2020 jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady v souladu se stanovami jmenována statutárním ředitelem a členem správní rady, proto byla v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. od tohoto dne oprávněna za společnost jednat v občanském soudním řízení, a to do 31. 12. 2020 jako statutární ředitel a od 1. 1. 2021 jako jediný člen správní rady.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 27 Cdo 1986/2021, ze dne 2. 2. 2022)