3 As 176/2019 – Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti odvolané okresní státní zástupkyně v Ostravě.

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti odvolané okresní státní zástupkyně v Ostravě

 

Nejvyšší správní soud (NSS) dnes vyhověl kasační stížnosti odvolané okresní státní zástupkyně JUDr. Tamary Kornasové v Ostravě (dále jen „stěžovatelka„) a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, jenž původně její žalobu zamítl. NSS uložil městskému soudu, aby se v dalším řízení zabýval tvrzeným šikanózním jednáním bývalého vedení krajského státního zastupitelství vůči stěžovatelce.

 

Předmětem přezkumu ze strany správních soudů bylo rozhodnutí ministra spravedlnosti z roku 2018, jímž byla stěžovatelka odvolána z funkce okresní státní zástupkyně v Ostravě. K tomu došlo na základě výsledků četných kontrol iniciovaných tehdejší (nadřízenou) krajskou státní zástupkyní, které shledaly v činnosti stěžovatelky řadu různých dílčích pochybení.

 

Stěžovatelka přitom již dříve uspěla v jiném, civilní soudním řízení, které vedla proti České republice – Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě (rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 9. 2020, č. j. 16 Co 86/2020-558). Krajský soud uvedeným rozsudkem přiznal stěžovatelce částku 50 000 Kč s úrokem jako zadostiučinění za to, že se žalovaná (prostřednictvím tehdejšího vedení krajského státního zastupitelství) dopustila vůči stěžovatelce šikany ve formě tzv. bossingu.

 

V žalobě proti rozhodnutí o svém odvolání stěžovatelka mimo jiné namítala (podobně jako v řízení před civilními soudy), že byla obětí pracovní šikany ze strany krajské státní zástupkyně, což mělo negativní vliv i na výkon její řídící pravomoci. Městský soud toto odmítl s tím, že dané rozhodnutí ministra spravedlnosti o odvolání stěžovatelky z funkce stálo na objektivně zjištěných nedostatcích její činnosti.

 

NSS se s tím neztotožnil a příslušnou část napadeného rozsudku městského soudu označil za nepřezkoumatelnou. Uložil městskému soudu, aby se podrobněji zabýval námitkou tvrzeného šikanózního jednání vůči stěžovatelce a případně provedl dokazování rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, který stěžovatelce dal v otázce šikany za pravdu.

 

NSS připustil, že pokud by krajská zástupkyně bez dostatečných důvodů zatěžovala stěžovatelku mimořádným množstvím různých úkolů, necitlivě zasahovala do jejích řídících kompetencí, tento postup by trval delší dobu a přesáhl by určitou míru, pak by stěžovatelka nemohla zvládat efektivní řízení okresního státního zastupitelství.

                                                                                                                                                                                                                                                        

To by platilo tím spíše, bylo-li by prokázáno, že pozice stěžovatelky byla krajskou státní zástupkyní podkopávána u jejích podřízených, ať již různými formami dehonestujícího chování či vytvářením nesnesitelných pracovních podmínek, u nichž bylo možné předpokládat, že nepominou, dokud bude stěžovatelka v pozici okresní státní zástupkyně,“ uvedl NSS ve svém rozsudku.

 

Text 10 stránkového kasačního rozsudku třetího senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19.10. 2021 spisové značky 3 As 176/2019 je k dispozici z níže uvedeného linku:

 

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0176_3As__1900059S_20211019123606.pdf