30 Cdo 2950/2022 – doručování usnesení podle § 43 odst. (1) o.s.ř. po jeho vyhlášení při jednání.

Doručování usnesení podle § 43 odst. (1) o.s.ř. po jeho vyhlášení při jednání

 

Usnesení, kterým předseda senátu podle § 43 odst. (1) o. s. ř. účastníka řízení vyzval k tomu, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité, se tomuto účastníkovi nedoručuje, byloli vyhlášeno při jednání konaném v přítomnosti tohoto účastníka nebo jeho zástupce.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 30 Cdo 2950/2022, ze dne 24. 1. 2023)