6 As 164/2020-35 – poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem / 6 Ads 277/2020-56 – pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon státní služby / 1 Afs 334/2017-208 – hmotněprávní podmínky nároku na odpočet DPH.

NSS: Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem

 

Neplyne-li z právní úpravy povinnost umístit doklad o zaplacení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (§ 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) viditelně ve vozidle, nemůže správní orgán ze skutečnosti, že doklad takto umístěn nebyl, dovozovat, že poplatek zaplacen nebyl.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2022, číslo jednací 6 As 164/2020-35)

 

 

NSS: Pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon státní služby

 

I. Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon dosavadní služby je třeba odlišit od pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon státní služby obecně, tedy na jakémkoli služebním místě. V druhém případě je na místě rozhodnutí služebního orgánu o skončení služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, bez předchozího zařazení mimo službu, neboť toto zařazení nemůže splnit zákonný účel.


II. Z lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu služby, na jehož základě má služební orgán rozhodnout o skončení služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, bez předchozího zařazení mimo službu, musí být jednoznačně seznatelné, že pozbytí zdravotní způsobilosti se vztahuje nejen k výkonu dosavadní služby na stávajícím služebním místě, ale k výkonu služby obecně.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2022, číslo jednací 6 Ads 277/2020-56)

 

 

NSS: Hmotněprávní podmínky nároku na odpočet DPH

 

Postavení dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb jako plátce daně z přidané hodnoty je jednou z hmotněprávních podmínek nároku na odpočet daně z přidané hodnoty [§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, čl. 168 písm. a) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty]. Dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb nemusí být jednoznačně identifikován, pokud ze skutkových okolností s jistotou vyplývá, že postavení plátce daně z přidané hodnoty nutně měl. Důkazní břemeno o tom tíží daňový subjekt uplatňující nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Výjimkou je situace, kdy údaje potřebné k ověření, zda je hmotněprávní podmínka nároku na odpočet naplněna, má k dispozici správce daně.


(podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2022, číslo jednací 1 Afs 334/2017-208)