6 As 305/2021-37 – přerušení promlčecí doby v řízení o přestupku / 4 Afs 361/2021-31 – povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny.

NSS: Přerušení promlčecí doby v řízení o přestupku

 

Je-li řízení o přestupku zahájeno vydáním příkazu, proti kterému byl účinně podán odpor, přerušuje se promlčecí doba oznámením příkazu obviněnému [§ 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich].


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2022, číslo jednací 6 As 305/2021-37)

 

 

NSS: Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny

 

Rozhodnutí o povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny dle § 9 odst. 1 části čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, zakládá právo navrhovatele k odběru elektřiny osvobozené od této daně k použití při činnosti uvedené v žádosti o toto povolení. Po dobu platnosti tohoto povolení správce daně není oprávněn přehodnotit to, zda elektřina k této činnosti použitá je od daně osvobozena.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2022, číslo jednací 4 Afs 361/2021-31)