6 As 73/2021 – SMÍCHOVSKÉ GYMNÁZIUM NA ZATLANCE NEMUSÍ V PONDĚLÍ OBNOVIT PREZENČNÍ VÝUKU

SMÍCHOVSKÉ GYMNÁZIUM NA ZATLANCE NEMUSÍ V PONDĚLÍ OBNOVIT PREZENČNÍ VÝUKU

Jen dva dny po jejím podání vyhověl Nejvyšší správní soud žádosti Gymnázia Na Zatlance z pražského Smíchova o odložení účinků úterního rozsudku Městského soudu v Praze. Rozsudkem bylo škole uloženo obnovit prezenční výuku, neboť její zákaz se opíral o nezákonně vyhlášený nouzový stav. Proti rozsudku podalo gymnázium kasační stížnost, do rozhodnutí o ní tak může výuka i nadále probíhat distančně.

 

Jako důvod pro pozastavení účinků rozsudku městského soudu shledal Nejvyšší správní soud veřejný zájem na ochraně zdraví studentů i zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků. Soud přiznal, že pro důkladné zhodnocení rizika nákazy původcem nemoci Covid-19 v případě otevření školy nemá dostatek informací, proto dočasné rozhodnutí vydal s využitím tzv. principu předběžné opatrnosti. „Tento právní princip je využíván zejména v ochraně životního prostředí. Zjednodušeně řečeno znamená, že nedostatek důkazů o ohrožení nesmí být důvodem pro neposkytnutí ochrany důležitému veřejnému zájmu, je-li tu reálná hrozba závažných následků, uvedl Filip Dienstbier, předseda senátu Nejvyššího správního soudu, který ve věci rozhodoval.

 

Soud si byl vědom, že v této věci musí rozhodnout skutečně bezodkladně. Přesto se pokusil získat i vyjádření žalobce, jak mu ukládá zákon. Kontaktovali jsme žalobcova advokáta elektronickou poštou i na mobilní telefon – nakonec jsme se spojili a domluvili, že vyjádření pošle příští týden, uvedl také soudce Dienstbier. Tak dlouho však soud nemohl čekat a proto rozhodl ihned. Podle zákona může případně své rozhodnutí přehodnotit.

 

Žalobu proti gymnáziu podal loni v listopadu jeden z jeho studentů, který nebyl spokojen s tím, že výuka probíhá pouze distančně. Řízení o kasační stížnosti samotné se může protáhnout, protože otázkou, zda za uzavření školy na základě mimořádných opatření vlády či ministerstva zdravotnictví lze žalovat samotnou školu, se zřejmě bude zabývat rozšířený senát Nejvyššího správního soudu.

 

Text 4 stránkového usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26.02. 2021 číslo jednací 6 As 73/202120 je k dispozici z níže uvedeného linku:

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2021/0073_6As__2100020_20210226113932_20210226124027_prevedeno.pdf