8 Ads 222/2020-46 – zánik služebního poměru ze zákona pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin; upuštění od potrestání.

Služební poměr: zánik služebního poměru ze zákona pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin; upuštění od potrestání

[k § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě / k § 46 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku]

 

Služební poměr státního zaměstnance zanikne ze zákona pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin [§ 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě] i v případě, že soud ve výroku o trestu odsuzujícího rozsudku upustil od potrestání podle § 46 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2020, číslo jednací 8 Ads 222/2020-46)