8 As 347/2019-29 – odečet bodů v registru řidičů / 9 Afs 52/2021-42 – zákaz úroků z prověřování nadměrného odpočtu / 10 Afs 163/2021-46 – souběh zajištění dle daňového a trestního řádu.

NSS: Odečet bodů v registru řidičů

 

Postupem podle § 123e odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jsou řidiči v důsledku plynutí času odečítány body z celkového bodového hodnocení, nikoli od konkrétních záznamů bodů v registru řidičů. Odečtení bodů odpovídajících počtem konkrétnímu záznamu proto bez dalšího nebrání tomu, aby řidič oprávněně podal námitky proti takovému záznamu bodů v registru řidičů (§ 123f téhož zákona).

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2021, číslo jednací 8 As 347/2019-29)

 

 

NSS: Zákaz úroků z prověřování nadměrného odpočtu

 

Ve vztahu k úrokům z úroků z prověřování nadměrného odpočtu (§ 155 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) na dani z přidané hodnoty se uplatní obecný zákaz anatocismu.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2021, číslo jednací 9 Afs 52/2021-42)

 

 

NSS: Souběh zajištění dle daňového a trestního řádu

 

Zajištění peněz na účtu daňového subjektu jako náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti podle § 79g odst. 1 trestního řádu není bez dalšího překážkou pro vydání zajišťovacího příkazu podle § 167 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jsou-li současně pro užití zajišťovacího příkazu splněny ostatní zákonné podmínky.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2021, číslo jednací 10 Afs 163/2021-46)