9 As 189/2021-24 – zápis bodů do bodového hodnocení řidiče / 10 As 26/2021-50 – SVJ jako účastník společného územního a stavebního řízení / 2 As 250/2020-81 – místní šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

NSS: Zápis bodů do bodového hodnocení řidiče

 

Správní orgány nejsou oprávněny zpochybnit trestní příkaz vydaný českým trestním soudem z důvodu tvrzené chybné aplikace rozhodných právních předpisů a nepřihlížet k němu jako ke způsobilému podkladu dle § 123b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, při zápisu bodů do bodového hodnocení řidiče či následně v rámci řízení o námitkách proti zápisu bodů.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, číslo jednací 9 As 189/2021-24)

 

 

NSS: SVJ jako účastník společného územního a stavebního řízení

 

Společenství vlastníků jednotek je účastníkem společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jde-li v řízení o záměr na sousedním pozemku či stavbě, kterým mohou být přímo dotčeny společné části nemovitosti spravované společenstvím vlastníků jednotek.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2022, číslo jednací 10 As 26/2021-50)

 

 

NSS: Místní šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

I. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může při místním šetření požadovat, aby se jednatel šetřeného subjektu dostavil do šetřených prostor [§ 21f odst. 2 písm. f) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže]. Jednatel může z objektivních důvodů tento požadavek odmítnout; v takovém případě má Úřad právo prověřit jeho obchodní komunikaci i v jeho nepřítomnosti.


II. Pro účely místního šetření (§ 21f zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) není rozhodné, zda je relevantní komunikace jednatele přeposílána na účet na jiné doméně. Důležité je, že se jedná o obchodní záznamy související s předmětem šetření, resp. s původním podezřením odůvodněným předchozími zjištěními Úřadu. Jde-li o komunikaci přičitatelnou šetřenému soutěžiteli, lze ji v rozsahu odpovídajícím předmětu místního šetření zajistit. Úřad však tímto způsobem nesmí usilovat o zisk informací, které nejsou pokryty předmětem a rozsahem šetření, jak byly vymezeny v písemném pověření.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2022, číslo jednací 2 As 250/2020-81)