Ars 1/2022-30 – identifikační údaje v podpisovém archu / 10 As 322/2020-128 – prodloužení doby skládkování na skládce odpadu / 8 As 288/2019-103 – využití odposlechu v bezpečnostním řízení.

NSS: Identifikační údaje v podpisovém archu

 

Údaje identifikující oprávněnou osobu na podpisovém archu podle § 11 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu [„Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis.“], nemusí oprávněná osoba vyplňovat vlastnoručně.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2022, číslo jednací Ars 1/2022-30)

 

 

NSS: Prodloužení doby skládkování na skládce odpadu

 

Pouhé prodloužení doby skládkování na skládce odpadu, které současně nemění kapacitu či celkové rozměry skládky, není podstatnou změnou podle § 2 písm. i) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování, a čl. 3 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2022, číslo jednací 10 As 322/2020-128)

 

 

NSS: Využití odposlechu v bezpečnostním řízení

 

S ohledem na charakter bezpečnostního řízení vedeného podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, může být podkladem pro rozhodování Národního bezpečnostního úřadu i odposlech a záznam telekomunikačního provozu pořízený podle § 88 trestního řádu.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2022, číslo jednací 8 As 288/2019-103)