[COVID-19]: 8 Ao 14/2021 – opatření týkající se provozu lyžařských vleků a lanových drah bylo nezákonné.

Opatření týkající se provozu lyžařských vleků a lanových drah bylo nezákonné

 

Nejvyšší správní soud dne 28.05. 2021 na návrh společnosti SKIAREAL ČHS, s. r. o. provozující lyžařské středisko s lanovkou a vleky v Jeseníkách vyslovil, že opatření obecné povahy odpůrce ze dne 23. 4. 2021, čj. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN, bylo v části čl. I bodu 5 písm. h) v rozporu se zákonem. V této části byl regulován provoz lyžařských vleků a lanových drah tak, že v nich byla až na výjimky zakázána přítomnost veřejnosti. Výjimky umožnily využití lanových drah jen pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby.

 

Toto mimořádné opatření bylo vydáno na základě zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon) a bylo účinné pouze jeden týden, a to od 26. 4. 2021 do 3. 5. 2021. S účinností ode dne 3. 5. 2021 bylo zrušeno novým obsahově obdobným opatřením. Z tohoto důvodu jej Nejvyšší správní soud již nemohl zrušit. Mohl pouze vyslovit jeho nezákonnost.

 

Nejvyšší správní soud shledal nezákonnost mimořádného opatření v rozsahu čl. I bodu 5 písm. h) v tom, že Ministerstvo zdravotnictví náležitě neodůvodnilo konkrétní míru rizika spojeného s nařizovanou regulací ani se nezabývalo požadavkem její nezbytnosti.

 

Soudkyně Nejvyššího správního soudu Jitka Zavřelová, která se věcí zabývala, k této rozhodované věci uvedla: Ministerstvo zdravotnictví přímo k omezení provozu lyžařských vleků a lanových drah prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti poskytlo odůvodnění v rozsahu jedné věty, které ani vzdáleně neobjasňuje, proč byl tímto způsobem regulován jen tento typ dopravy a žádný jiný. Ministerstvo zdravotnictví také neuvedlo, žádné argumenty pro zdůvodnění nezbytnosti zvolené regulace. Nejvyšší správní soud netvrdí, že žádné takové argumenty neexistují. Není však jeho úkolem tyto argumenty za odpůrce hledat či domýšlet.“

 

Tímto mimořádným opatřením se soud již zabýval, a to v rozsahu čl. I bodu 7, kterým byl zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v čase mezi 22:00 hodin až 05:59 hodin (viz rozsudek ze dne 20. 5. 2021, č. j. Ao 4/202175, tisková zpráva je dostupná z tohoto linku: http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-oznacil-opatreni-tykajici-se-vecerek-za-nezakonne/art/32880?tre_id=135). Bude se jím pak zabývat i v dalších dnech, neboť toto mimořádné opatření, které zahrnuje celou škálu rozličných omezení [například v oblasti (malo)obchodu a služeb, setkávání osob nejen v rámci kulturních, sportovních, zábavních a jiných společenských akcí, včetně vstupu osob do některých vnitřních prostor, či v oblasti poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče], bylo napadeno v různém rozsahu několika dalšími navrhovateli.

 

Text 12 stránkového rozsudku osmého senátu ze dne 28.05. 2021 spisové značky 8 Ao 14/2021 je k dispozici z níže uvedeného linku:

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2021/0014_8Ao__2100045S_20210528085012.pdf