[COVID-19]: Jak mRNA vakcína COMIRNATY v lidském těle funguje?

OČKOVAT nebo NEOČKOVAT

aneb

JAK mRNA VAKCÍNA COMIRNATY PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID19 FUNGUJE V LIDSKÉM ORGANISMU?

 

 

1.         Z médií jistě víte, že počínaje dnem 27.12. 2020 „startuje“ v Evropské unii (dále též „EU„) očkování proti onemocnění COVID19 vakcínou COMIRNATY, která byla vyvinuta firmami BioNTech [Německo] a Pfizer [USA], a která dne 21.12. 2020 v EU získala jako první podmínečnou registraci od EMA [Evropská agentura pro léčivé přípravky]. V USA získala tato vakcína schválení od FDA [Úřad pro kontrolu potravin a léčiv] dne 12.12. 2020, a to formou schválení vakcíny pro nouzové použití. 

 

2.         Proto, abych sám mohl učinit privátní informované rozhodnutí, zda očkování proti onemocnění COVID-19 podstoupit či nepodstoupit, a též s ohledem na množství dotazů, které naše advokátní kancelář dostává, jsem vyzpovídal tři odborné lékaře – imunologa, hematologa, a onkologa, pročetl jsem několik odborných článků na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Akademie věd ČR [Ústavu organické chemie a biochemie, Mikrobiologického ústavu a Ústavu molekulární genetiky], a seznámil jsem se též s články, které publikoval přední český epidemiolog prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

 

3.         Z toho, co o onemocnění COVID-19 a vakcíně COMIRNATY od firem BioNTech a Pfizer vím od shora uvedených odborníků, pak u mě samotného resultovalo v následující závěry:

 

a)                  výhody očkování u pacientů starší 16 let [vyjma těhotných žen], kteří nemají nějaké závažnější onemocnění, by mohli lehce převažovat nad riziky či nevýhodami této vakcíny, která patří mezi očkování nové generace,

 

b)                 určitým indikátorem, zda by toto očkování mohlo být spojeno s komplikacemi či riziky u konkrétního pacienta lze odvodit od toho, jak konkrétní pacient snáší očkování proti chřipce (a zda jej vůbec pravidelně postupuje) [chřipka je vyvolána taktéž koronavirem, konkrétně ji vyvolávají dva typy RNA virů z čeledi Orthomyxoviridae: Myxovirus influenzae typ A a typ B (existuje i typ C, který tvoří zvláštní rod)],

 

c)                  polymorbidní pacienti [trpící větším počtem různých závažných chorob a zdravotních komplikací] by měli učinit privátní informované rozhodnutí po zhodnocení aktuálního zdravotního stavu a zvážení výhod, rizik a potenciálních komplikací v rámci diskuse s odborným lékařem, u něhož jsou v péči pro své nejzávažnější onemocnění,

 

d)                  onkologičtí pacienti pak zhodnocení aktuálního zdravotního stavu a zvážení výhod, rizik a potenciálních komplikací v rámci diskuse se svým onkologem, a případně hematologem s tím, že u onkologických pacientů jsou obecně běžná očkování doporučována, vyjma období, kdy jsou pacienti v akutní onkologické léčbě,

 

e)                  zdá se, že pacienti, kteří onemocnění COVID19 již prodělali, a mají proti COVID19 vytvořeny protilátky, by mohli očkování odložit do doby, než bude zřejmé, zda takto přirozeně získaná imunita je bude, či nebude, účinně chránit dlouhodobě.        

 

4.         Já osobně, podotýkám, že jakožto poučený laik (nejsem lékař), jsem očkování spíše nakloněn.

 

5.         Osobně mě velmi obohatilo poznání o tom, jak mRNA vakcína COMIRNATY proti onemocnění COVID-19 v lidském těle funguje, a tak bych se touto cestou o toto své „laické poznání“ podělil:

 

Jak mRNA vakcína COMIRNATY proti onemocnění COVID19 v lidském těle funguje?

 

6.         mRNA vakcíny (Pfizer a Moderna) jsou z vědeckého pohledu skutečně brilantní. Co ale musíte vědět prvně, je, jak funguje imunitní systém. Jednoduše řečeno, vaše imunitní buňky útočí na cokoliv, co je vašemu tělu cizí. Pokud si všimnou proteinu, viru, bakterie nebo čehokoliv, co nerozpoznají, zahájí útok. 

 

7.         Když bojují třeba právě s virem, chvíli trvá než naberou sílu na efektivní útok. Musí totiž nejdřív zjistit, na kterou část viru je nejlepší útočit, aby mohly zahájit produkci látek, které jsou na to potřeba. To může pár dní trvat. A mezitím se virus množí a šíří tělemJakmile už ale mají takový boj jednou za sebou, pamatují si ho. V imunitním systému máte „paměťové buňky„, a když se tělo znovu potká se stejným virem, tyhle buňky řeknou: „hele, tenhle kretén už tu jednou byl!“ A díky předchozí zkušenosti může tělo zničit virus ještě dříve, než se začne množit

 

8.         A teď zpátky k nové vakcíně: Vědci se podívali na COVID zblízka a všimli si, že má na sobě proteinové výběžky, které by mohly být vhodnými kandidáty pro útok pod vlajkou imunitního systému. Ten protein je mimochodem pro koronavirus velmi důležitý. Díky němu se dostává do vašich buněk. Díky němu je velmi nakažlivý. Ve zkratce – tenhle protein dělá z viru skutečného kreténa. 

 

9.         COVID má vlastní RNA, která v sobě nese kódy pro každou jeho část. Tak si vědci pročetli celou RNA sekvenci a našli tu část, která obsahuje návod na sestavení onoho proteinu. Onoho kretén-proteinu. (poznámka: DNA je vlastně kuchařka na výrobu věcí v buňce. Buňka si otevře DNA a přepíše ji do RNA. RNA jsou už konkrétní recepty, které buňce řeknou, co má vyrobit. mRNA – doslova messenger RNA“ – jen říká buňce, co vyrábět.) 

 

10.       Takže si vědci půjčili recept na kreténprotein COVIDu a vytvořili jeho mRNA verzi. Skutečně jen návod na to, jak ten protein vyrobit. A tenhle recept je celá slavná vakcína. Vakcína tedy neobsahuje žádnou část skutečného viru. Jen takový IKEA návod k sestavení KRETENPROTEIN. Není proto by nemělo být možné se z vakcíny virem nakazit.  

 

11.       Buňky si návod přečtou a řeknou si: „oukej, tohle dokážu složit“ a (po pár hodinách s imbusem v ruce) vytvoří na svém povrchu několik proteinových výběžků. Jenže imunitní buňky si toho okamžitě všimnou a pomyslí si: „co… to… má… znamenat!?“ …a spustí útok. A protože protein nikdy neviděly, chvíli trvá, než vytvoří dost látek. Ale potom rozjedou totální blitzkrieg vůči kretén-proteinu. Zvýšená teplota, zimnice, únava svalů… všechny ty „vedlejší účinkyvakcíny jsou ve skutečnosti vaše tělo páchající na kreténproteinu pořádnou Hirošimu.  

 

12.       Nakonec ho imunitní systém dočista vyhladí. Ale teď – a to je důležité – si už tělo bude pamatovat jak takový kretén-protein vypadá, i to, jak ho zničit. Navíc tělo během chvíle rozloží i mRNA instrukce. Recept se rozpadne a tělo se ho zbaví. Takže mRNA instrukce jsou pryč, kretén-protein je pryč, všechno z vakcíny je taky pryč. Co ale zůstane jsou informace v paměťových buňkách. Ty si na kretén-protein velmi dobře pamatují. 

 

13.       A pak se stane, že se do těla dostane COVID. Tělo ho reálně nikdy předtím nevidělo, ale vidělo protein, který má na sobě. A tak si imunitní buňky řeknou: „no to si snad děláš legraci, zase tenhle kretén? Vypadni!!“ Imunitní systém rychle a efektivně spustí operacikonečné řešení proteinové otázky“ podle šablony, kterou si zapsal posledně, a virus zničí dřív, než se dokáže v těle namnožit a způsobit onemocnění. 

 

14.       A … nyní jste proti COVIDu imunní. Máte funkční návod na to, jak ho ničit okamžitě potom, co se dostane do těla! Ale co kdyby zmutoval tak, že už na sobě nebude mít kretén-protein? No… jelikož virus protein používá na to, aby se dostal do lidských buněk, pokud by se taková mutace přeci jen objevila, bude to znamenat, že zmutovaný virus bude citelně méně nebezpečný. 

 

15.       A proto za mě, jsou mRNA vakcíny de facto brilantní!

 

16.       Informované a uvážlivé rozhodnutí je ovšem na každém z vás … Vezměte prosím v úvahu všechna pro a proti, zvažte výhody, rizika a potenciálních komplikací, a prosím nepodceňte cennou diskusi se svým odborným lékařem … A pamatujte na více než 2000 let starou, leč stále aktuální zásadu: „Každý totiž ponese svůj vlastní náklad. [neboli „odpovědnost“].

 

17.       Stran dotazů právních pak pro stručnost na tomto místě odkazuji na dne 23.12. 2020 ve Sbírce zákonů č. 234 publikovaný zákon  č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky, konkrétně pak na ustanovení § 2, který upravuje podmínky náhrady újmy způsobené očkované osobě čivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19.

 

18.       Zcela samostatnou otázkou, na kterou v tuto chvíli já osobně neznám odpověď, je vliv tzv. fluorescenčních proteinů v očkovací látce [k tomu viz. článek Ústavu organické chemie a biochemie, Mikrobiologického ústavu a Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR].