[COVID-19]: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22.02. 2021 číslo jednací MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN o stanovení povinnosti zakrytí dýchacích cest respirátory třídy FFP2/KN 95 ode dne 25.02. 2021 s výjimkami.

Viz. příloha, text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22.02. 2021 číslo jednací MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN o stanovení povinnosti zakrytí dýchacích cest respirátory třídy FFP2/KN 95 ode dne 25.02. 2021 s výjimkami.