[COVID-19]: MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN – mimořádné opatření MZ ze dne 06.04. 2021 (omezení návštěv věznice) / MZDR 14599/021-1/MIN/KAN – mimořádné opatření ze dne 06.04. 2021 (podmínky vycházek v soc. službách).

V příloze zasílám na vědomí tato mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:   

 

čj. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN – mimořádné opatření MZ ze dne 06.04. 2021 (omezení návštěv věznice), a

čj. MZDR 14599/021-1/MIN/KAN – mimořádné opatření  ze dne 06.04. 2021 (podmínky vycházek v soc. službách).

 

účinná ode dne 12.04. 2021.