[COVID-19]: Usnesení vlády ČR č. 1290 až č. 1292, která byla vyhlášena pod č. 509/2020 Sb. až 511/2020 Sb. (krizová opatření od 09.12. do 12.12. 2020).

Usnesení vlády ČR č. 1290 až č. 1292, která byla vyhlášena pod č. 509/2020 Sb. až 511/2020 Sb. (krizová opatření od 09.12. do 12.12. 2020):

 

511.  usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [hromadné akce, kultura, sport, rekreace a fitness, alkohol, obchod a služby],

512.  usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření [nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osoby čestným prohlášením v pracovněprávních vztazích],

513.   usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření [zrušení pracovní povinnosti žákům a studentů čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol].