[COVID-19]: USNESENÍ VLÁDY o přijetí krizových opatření pro období od 15.12. 2020 do 23.12. 2020, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 532/2020 Sb. až 537/2020 Sb., a v částce 220 Sbírky zákonů.

Usnesení vlády České republiky:  

 

532. o změně krizového opatření       [č. 1325 – vycházky uživatelů sociálních služeb],

533. o přijetí krizového opatření        [č. 1332 – stravovací služby, kultura, maloobchod, služby], 

534. o změně krizového opatření       [č. 1333 – zrušení usnesení vlády v bodu II/11 se písmeno e) usnesení vlády z 07.12. 2020 č. 1290 vyhlášené pod č. 511/2020 Sb. a č. 1295 vyhlášené pod č. 522/2020 Sb.],

535. o přijetí krizového opatření        [č. 1334 – omezení pohybu a shromažďování],

536. o přijetí krizového opatření        [č. 1335-– omezení a zákazy ve školství],

537. o zrušení krizových opatření      [č. 1336 – zrušení usnesení vlády č. 1023 vyhlášené pod č. 409/2020 Sb., č. 1048 vyhlášené pod č. 417/2020 Sb., č. 1226 vyhlášeného pod č. 483/2020 Sb., č. 1292 vyhlášené pod č. 513/2020 Sb., č. 1027 vyhlášené pod č. 411/2020 Sb., č. 1226, vyhlášené pod č. 483/2020 Sb.],

 

která byla publikována v částce 220 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 14.11. 2020, a která jsou účinná pro období od 15.12. 2020 do 23.12. 2020 [včetně].