[COVID-19]: Zaslání usnesení vlády ČR o PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU č. 471/2020 Sb. + AKTUÁLNÍCH KRIZOVÝCH OPATŘENÍ formou usnesení vlády ČR č. 472 až 478/2020 Sb. (omezení pohybu, služeb a škol, činnosti OVM a správních orgánů).

V příloze zasílám další krizové opatření vydané formou usnesení vlády ČR:

 

471. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2,

472. usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření,

473. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [školy do 23.11. 2020 do 24.11. 2020],

474. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [školy od 25.11. 2020 do 29.11. 2020],

475. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [školy od 30.11. 2020 do 12.12. 2020],

476. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [omezení pohybu a shromažďovacích akcí v období od 23.11. 2020 do 12.12. 2020],

477. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření[omezení obchodu a služeb od 23.11. 2020 do 12.12. 2020],

478. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů v období od 23.11. 2020 do 12.12. 2020],

 

… a to ode dne od 23.11. 2020 do skončení nouzového stavu státu, přičemž shora uvedená usnesení vlády ČR byla publikovánačástce 194 Sbírky zákonů rozeslané dne 20.11. 2020.

 

Zvláštní pozornost prosím věnujte usnesení vlády č. 1200 [č. 476/2020 Sb.] – omezení pohybu a shromažďovacích akcí v období od 23.11. 2020 do 12.12. 2020, a č. 1201 [č. 477/2020 Sb.] –

omezení obchodu a služeb od 23.11. 2020 do 12.12. 2020.