I. ÚS 1924/20 – k odpovědnosti státu za škodu způsobenou notářem.

K odpovědnosti státu za škodu způsobenou notářem

 

Právní věta:

 

Za státní orgán ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, ve znění účinném po 1. 1. 1993, je třeba považovat i nestátní subjekt, přeneslli na něj stát výkon své pravomoci. Jiný výklad by popíral smysl čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod i principy materiálního právního státu, vyvěrající z čl. 1 odst. 1 Ústavy.

 

Text 10 stránkového zamítavého nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 07.12. 2021 spisové značky I. ÚS 1924/20 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Vedouci_OVVP/Agenda_de_Portavoz/Nalez_1-1924-20.pdf