I. ÚS 3477/21 – Ústavní soud vyhověl stížnosti studentky vysoké školy ve sporu ohledně vyživovací povinnosti.

Ústavní soud vyhověl stížnosti studentky vysoké školy ve sporu ohledně vyživovací povinnosti

 

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. října 2021 č. j. 21 Co 110/2021-940, kterým bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.


Právní věty:

 

I.         Odchýlíli se odvolací soud od skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně na základě důkazů listinami, znaleckým posouzením, svědeckými výpověďmi a videozáznamem, aniž si prostřednictvím zopakování dokazování obstará rovnocenný informační podklad pro své odlišné skutkové závěry a aniž umožní stěžovatelce procesně relevantně reagovat na jednotlivé prováděné důkazy, poruší stěžovatelčino základní právo zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny.

 

II.        Nepoučí-li odvolací soud stěžovatelku, že hodlá vycházet z jiných skutkových zjištění, než mohla vzhledem k dosavadnímu průběhu řízení předvídat, dopustí se porušení zákazu vydání překvapivého rozhodnutí, a tudíž i porušení základních práv stěžovatelky podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.

 

Text 10 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 14.12. 2022 spisové značky I. ÚS 3477/21 je dostupný  níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2023/1-3477-21-_an.pdf