II. ÚS 1292/21 – bezdůvodné obohacení zranitelné osoby ve světle práva na spravedlivý proces.

Bezdůvodné obohacení zranitelné osoby ve světle práva na spravedlivý proces

 

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčkovávyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 

Právní věta:

 

Ø    Pokud z důvodu neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru vznikne bezdůvodné obohacení na straně osoby s psychosociálním postižením či omezenou svéprávností, jakožto osoby zranitelné, je třeba vážit, zda je uplatněný nárok na vydání bezdůvodného obohacení v souladu s dobrými mravy. Jestliže se obecný soud s touto otázkou i přes výslovnou námitku účastníka řízení nevypořádá v odůvodnění svého rozhodnutí, dopustí se porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 

Text 8 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 07.09. 2021 spisové značky II. ÚS 1292/21 je dostupný z níže uvedeného linku: