II.ÚS 1904/20 – vliv patologického hráčství na trestnou činnost obviněného / II.ÚS 1762/20 – prokázání naplnění všech znaků trestného činu.

ÚS: Vliv patologického hráčství na trestnou činnost obviněného

 

Z odborné literatury plyne, že vliv patologického hráčství na ovládací schopnost je třeba přezkoumávat i v případech komplikovanější a déletrvající trestné činnosti, nikoli pouze u skutkově jednoduché a neplánované trestné činnosti. Navrhne-li obviněný vypracování posudku ohledně svého patologického hráčství, představí-li pro svůj návrh plausibilní tvrzení a soudy tento návrh shledají nadbytečným, jde o tzv. opomenutý důkaz, rozporný se zásadami spravedlivého procesu, vyplývajícími z čl. 36 odst. 1 Listiny, a to tím spíše, pokud obecný soud hodlá své závěry založit na vlastním posouzení vlivu patologického hráčství na trestnou činnost obviněného.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 1904/20, ze dne 10. 2. 2021)

 

 

ÚS: Prokázání naplnění všech znaků trestného činu

 

Má-li být odsuzující rozsudek souladný s čl. 39 Listiny, z jeho odůvodnění musí být patrné, že bylo prokázáno naplnění všech znaků trestného činu.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 1762/20, ze dne 10. 2. 2021)