II.ÚS 1987/22 – zamítnutí žádosti podle § 327 odst. 1 písm..b) trestního řádu.

ÚS: Zamítnutí žádosti podle § 327 odst. 1 písm. b) trestního řádu

 

Zákonem stanovená možnost neodůvodnit soudní rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) trestního řádu musí být z pohledu práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny interpretována restriktivně. Vznáší-li žadatel relevantní argumenty odůvodňující upuštění od výkonu zbytku trestu za současného vyhoštění, soud se s nimi musí byť stručně – vypořádat a žadateli je sdělit.


(podle nálezu Ústavního soudu spisové značky II.ÚS 1987/22, ze dne 23. 8. 2022)