II.ÚS 2023/21 – doručení opisu stížnosti dle § 146 odst. 2 písm. d) trestního řádu / II.ÚS 2148/21 – fikce jedinosti trestu dle § 77 zákona o výkonu trestu.

ÚS: Doručení opisu stížnosti dle § 146 odst. 2 písm. d) trestního řádu

 

Podá-li státní zástupce stížnost proti rozhodnutí soudu o propuštění obviněného z vazby, která má být věcně projednána a je odůvodněna konkrétní argumentací, je třeba obhajobě poskytnout možnost se k ní vyjádřit. V opačném případě dochází k porušení ústavně zaručených práv obviněného podle čl. 8 odst. 1, 2 a 5, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu spisové značky II.ÚS 2023/21, ze dne 4. 10. 2021)

 

 

ÚS: Fikce jedinosti trestu dle § 77 zákona o výkonu trestu

 

I. I v případě, že je odsouzenému uloženo postupně více trestů odnětí svobody, z nichž alespoň jeden je výjimečným trestem odnětí svobody na doživotí, se uplatní § 77 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy z hlediska výkonu se tyto tresty považují za jediný.


II. Jeli následně doživotní trest zrušen či prominut, počítá se doba strávená jeho výkonem i do doby výkonu ostatních trestů, které s ním byly ve smyslu § 77 zákona o výkonu trestu považovány z hlediska výkonu za trest jediný. Opačný výklad by vedl k popření fikce jedinosti výkonu trestu dle § 77 zákona o výkonu trestu, a byl by tedy ústavně nekonformním pro rozpor s čl. 8 odst. 2 Listiny.


(podle nálezu Ústavního soudu spisové značky II.ÚS 2148/21, ze dne 7. 10. 2021)