II. ÚS 2191/20 – k aplikaci judikaturou vytvořeného požadavku na transparentnost losování u veřejných zakázek.

K aplikaci judikaturou vytvořeného požadavku na transparentnost losování u veřejných zakázek

 

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele Svazek obcí Čistá Odra a zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Ostravě, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právem na spravedlivý proces podle  čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 

Právní věta:

 

Ø    Při posuzování, zda bylo losování dle § 6 ve spojení s § 61 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění do 31. 3. 2012, transparentní, je třeba vzít v úvahu průběh a okolnosti losování v jejich souhrnu. Dovodíli judikatura specifický požadavek pro zajištění transparentnosti losování, nemohou být předcházející losování automaticky označena za netransparentní pouze z toho důvodu, že v nich takový požadavek nebyl dodržen. Rozhodnutí o vrácení části dotace opírající se o takový důvod představuje porušení práva na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny a práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

 

Text 14 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II. ÚS 2191/20 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/II._US_2191_20_na_web.pdf