III. ÚS 2912/20 – k protiústavnosti zamítnutí žádosti o upuštění od výkonu zbytku trestu odnětí svobody bez odůvodnění.

K protiústavnosti zamítnutí žádosti o upuštění od výkonu zbytku trestu odnětí svobody bez odůvodnění


Právní věta:

 

Ø    Zákonem stanovená možnost neodůvodnit soudní rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) trestního řádu musí být z pohledu práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod vykládána restriktivně. Tuto možnost lze využít v případech, kdy je žadateli vyhovováno,  vznášíli žadatel irelevantní argumenty nebo jeli jeho podání opakované či neodůvodněné. V takových případech je dostačující, když usnesení soudu odůvodnění neobsahuje, popř. odkáže-li soud jen na předchozí zamítavé usnesení, ve kterém se s námitkami žadatele vypořádal. Vznášíli však žadatel relevantní argumenty odůvodňující upuštění od výkonu zbytku trestu za současného vyhoštění, soud se s nimi musí – byť stručně – vypořádat a žadateli odůvodnění svého rozhodnutí sdělit.

 

Text 4 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 02.02. 2021 spisové značky III. ÚS 2912/20 vyhlášený dne 04.02. 2021 v 13:00 hodin je k dispozici z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/III._US_2912_20_an.pdf