III. ÚS 928/22 – samotná okolnost, že dítě nastupuje do první třídy, nebrání svěření dítěte do střídavé péče.

Samotná okolnost, že dítě nastupuje do první třídy, nebrání svěření dítěte do střídavé péče

 

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích v rozsahu, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích, neboť jím byla porušena práva stěžovatele na rodinný život a na péči o děti zaručená čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

 

Právní věta:

 

Ø    Samotná okolnost, že dítě nastupuje do první třídy, nebrání svěření dítěte do střídavé péče. Navštěvuje-li navíc dítě pouze jednu základní školu díky blízkosti bydlišť rodičů, není narušena školní docházka dítěte či jeho rozvoj prostřednictvím mimoškolních aktivit.

 

Text 7 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 24.05. 2022 spisové značky III. ÚS 928/22 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2022/III._US_928_22_an.pdf