IV.ÚS 1377/22 – řádné odůvodnění rozhodnutí o podmíněném propuštění.

ÚS: Řádné odůvodnění rozhodnutí o podmíněném propuštění

 

Zamítne-li obecný soud žádosti o podmíněné propuštění s pouhým poukazem na minulou trestnou činnost bez toho, že se v odůvodnění rozhodnutí uvede, za jakých podmínek žadatel páchal předchozí trestnou činnost, zda jsou tyto podmínky nyní odlišné, před jakou dobou došlo k této trestné činnosti a zda se doba uběhlá od posledního potrestání mohla a měla na něm nějak pozitivně projevit, poruší jeho právo na řádné soudní řízení podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu spisové značky IV.ÚS 1377/22, ze dne 20. 9. 2022)