IV. US 3346/20 – Ústavní soud ČR odmítl ústavní stížnost stěžovatelky Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzové (obnova řízení ve věci zamítnutí žádosti jejich předka Huga Salm-Reifferscheidta o zachování československého státního občanství).

Ústavní soud odmítl ústavní stížnost stěžovatelky Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzové

 

IV. senát Ústavního soudu odmítl jako zjevně neopodstatněnou ústavní stížnost stěžovatelky Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzové (obnova řízení ve věci zamítnutí žádosti jejich předka Huga Salm-Reifferscheidta o zachování československého státního občanství), neboť neshledal žádné porušení jejích ústavně zaručených práv či svobod. Řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky Idy Schoellerové bylo zastaveno, neboť v průběhu řízení o ústavní stížnosti zemřela. 

 

Text 13 stránkového usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 23.03. 2021 spisové značky IV. US 3346/20 je dostupné z níže uvedeného linku:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/Usneseni/IV._US_3346_20.pdf