MO MZ ČR – příloha k usnesení vlády ČR č. 915 z 20.10. 2021 (vstup do provozoven), č. 916 z 20.10. 2021 (omezení testování na účet zdravotního pojištění, č. 917 z 20.10. 2021 (ochrana dýchacích cest – respirátor a vyjímky z povinnosti nosit respirátor.

·       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – příloha k usnesení vlády ČR č. 915 ze dne 20.10. 2021 (vstup do provozoven a povinnost prokázat a kontrolovat bezinfekčnost).

·       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – příloha k usnesení vlády ČR č. 916 ze dne 20.10. 2021 (omezení testování na účet veřejného zdravotního pojištění).

·       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – příloha k usnesení vlády ČR č. 917 ze dne 20.10. 2021 (ochrana dýchacích cest – respirátor a výjimky z povinnosti nosit respirátor).