Nařízení vlády č. 405/2021 Sb. (změna mimimální mzdy), a nařízení vlády č. 406/2021 Sb. (změna advokátnío tafiru) – s účinností ode dne 01.01. 2021.

405.     Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

 

406.     Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).