Nová právní úprava uzavírání smluv po telefonu a nová skutková podstata deliktu „dotěrné obtěžování“ – účinná na právní jednání učiněná po 05.01. 2023.

Viz příloha, nová právní úprava uzavírání smluv po telefonu a nová skutková podstata deliktu „dotěrné obtěžování“ – tato právní úprava bude účinná na právní jednání učiněná ode dne 06.01. 2023.