Pl.ÚS 10/22 – odškodnění za výbuch v areálu muničních skladů / II.ÚS 2460/19 – rodné číslo jako identifikátor pohlaví II.

ÚS: Odškodnění za výbuch v areálu muničních skladů

 

I. Přistoupíli stát k jednorázovému odškodnění na základě zvláštního zákona, musí mít všechny osoby dotčené škodnou událostí (oprávněné osoby) stejné – nediskriminující podmínky pro jeho získání v souladu s ústavním principem rovnosti a zákazu diskriminace podle čl. 1 věty první a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


II. Pro účely zákona č. 324/2001 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů, je relevantní a ústavně konformní skutečností faktický pobyt, u kterého se odškodňované omezení a zásahy v důsledku mimořádné události u dotčené osoby reálně projeví, což evidenční (trvalý) pobyt v rozporu s účelem této zákonné úpravy nesplňuje.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky Pl.ÚS 10/22, ze dne 14. 6. 2022)

 

 

ÚS: Rodné číslo jako identifikátor pohlaví II

 

Ústavní pořádek nezaručuje právo na podobu rodného čísla reflektující pohlaví, s nímž se nositel rodného čísla vnitřně identifikuje.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 2460/19, ze dne 7. 6. 2022)