Pst 6/2022 – Nejvyšší správní soud rozpustil hnutí NÁŠ HLUČÍN.

Nejvyšší správní soud rozpustil hnutí NÁŠ HLUČÍN

 

Sedmičlenný senát ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí (tzv. volební senát) v čele s předsedou Tomášem Langáškem dnes rozpustil a poslal do likvidace politické hnutí NÁŠ HLUČÍN, neboť jeho činnost již byla dříve volebním senátem pozastavena z důvodu neplnění zákonných povinností a ani poté toto politické hnutí svá pochybení nenapravilo. Nejvyšší správní soud tak dnes jeho činnost definitivně ukončil a zrušil je (rozsudek lze nalézt na webu NSS pod spisovou značkou Pst 6/2022).

 

Celkem volební senát v uplynulých týdnech rozpustil osm politických stran a hnutí, dalším 39 pozastavil činnost, v jednom případě bylo řízení zastaveno.

 

Zbývá rozhodnout o posledních dvou návrzích vlády na pozastavení činnosti politických stran z celkových 50, které Nejvyšší správní soud obdržel 7. února 2022, a to politické strany Sdružení Pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka (řízení je NSS vedeno pod spisovou značkou Pst 27/2022) a politické strany Republika (řízení je NSS vedeno pod spisovou značkou Pst 24/2022). K projednání těchto dvou návrhů předseda volebního senátu nařídil veřejné jednání na středu 6. dubna 2022 v 10:00, resp. 11:30 hodin.