[SPRÁVNÍ JUDIKATURA]: Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2022.

 

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Číslo:11/2022 | Ročník č:2022 | Rozhodnutí č:4388/2022 – 4399/2022

titulka

OBSAH VYDÁNÍ 11/2022

Zobrazit vydání

4388/2022

Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění pobytu na území
Datum: 01.08.2022 | Sp. zn.: 14 A 99/2020 – 65 | Soud: Městský soud v Praze

4389/2022

Správní trestání: poskytování mzdy za práci přesčas ve stanoveném termínu; Pracovní právo: dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas
Datum: 25.08.2022 | Sp. zn.: 6 Ads 138/2022 – 37 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4390/2022

Veřejné zdravotní pojištění: náhrada nákladů vynaložených na zdravotní péči v zahraničí
Datum: 22.08.2022 | Sp. zn.: 6 Ads 77/2022 – 42 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4391/2022

Přestupky: přestupek proti občanskému soužití; nepravdivé obvinění
Datum: 01.09.2022 | Sp. zn.: 6 As 101/2022 – 32 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4392/2022

Řízení před správními soudy: přezkum rozhodnutí o žádosti o uznání úkonu učiněného neoprávněnou osobou
Datum: 17.06.2022 | Sp. zn.: 2 As 118/2020 – 40 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4393/2022

Územní řízení: seznámení se s podklady pro vydání územního rozhodnutí; námitky účastníka
Datum: 29.06.2022 | Sp. zn.: 2 As 124/2020 – 38 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4394/2022

Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahem; Stavební řízení: řízení o odstranění stavby; řízení o zákazu užívání stavby; stavební úpravy
Datum: 16.08.2022 | Sp. zn.: 10 As 34/2022 – 110 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4395/2022

Ochrana spotřebitele: nekalé obchodní praktiky; Správní trestání: materiální stránka přestupku
Datum: 18.08.2022 | Sp. zn.: 10 As 410/2021 – 37 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4396/2022

Veřejné zakázky: posouzení přiměřenosti technické kvalifikace
Datum: 20.09.2022 | Sp. zn.: 5 As 65/2021 – 73 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4397/2022

Právo na informace: dokumenty Evropského parlamentu, Rady a Komise
Datum: 21.07.2022 | Sp. zn.: 8 As 164/2020 – 62 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4398/2022

Daňové řízení: rozhodnutí o vyloučení majetku z daňové exekuce; Řízení před soudem: pravomoc soudu
Datum: 14.09.2022 | Sp. zn.: 8 Afs 41/2021 – 38 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4399/2022

Mezinárodní ochrana: policejní šikana; pronásledování za uplatňování politických práv a svobod
Datum: 26.08.2022 | Sp. zn.: 5 Azs 153/2020 – 63 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)