[SPRÁVNÍ JUDIKATURA]: Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2022.

 

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Číslo:12/2022 | Ročník č:2022 | Rozhodnutí č:4400/2022 – 4410/2022

titulka

OBSAH VYDÁNÍ 12/2022

Zobrazit vydání

4400/2022

Řízení před soudem: přezkum vyrozumění o předpisu úroku z prodlení
Datum: 03.08.2022 | Sp. zn.: 141 Af 14/2022 – 14 | Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem

4401/2022

Volby do zastupitelstev obcí: vyškrtnutí ze seznamu voličů; škrtnutí kandidáta na kandidátní listině; faktický vztah voliče (kandidáta) k obci; trvalý pobyt
Datum: 23.08.2022 | Sp. zn.: 54 A 58/2022 – 100 | Soud: Krajský soud v Praze

4402/2022

Zaměstnanost: ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti; uspokojení mzdových nároků; souběh funkcí
Datum: 20.07.2022 | Sp. zn.: 10 Ads 262/2020 – 98 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4403/2022

Správní trestání: provedení rekognice v přestupkovém řízení
Datum: 29.09.2022 | Sp. zn.: 1 As 168/2022 – 30 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4404/2022

Řízení před soudem: podmínka řízení o incidenčním návrhu na zrušení opatření obecné povahy; akcesoričnost návrhu na zrušení
Datum: 04.10.2022 | Sp. zn.: 4 Ao 7/2021 – 179 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4405/2022

Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Mezinárodní ochrana: strpění na území
Datum: 09.09.2022 | Sp. zn.: 8 Azs 183/2022 – 37 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4406/2022

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí prezidenta republiky o udělení milosti
Datum: 04.10.2022 | Sp. zn.: 10 As 211/2022 – 31 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4407/2022

Volby do Parlamentu České republiky: lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta
Datum: 14.10.2022 | Sp. zn.: Vol 1/2022 – 7 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4408/2022

Správní trestání: nepožádání o zápis změny vlastníka silničního vozidla; přestupek trvající; ověření jednání zmocněnce
Datum: 19.08.2022 | Sp. zn.: 2 As 167/2020 – 32 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4409/2022

Řízení před soudem: zohlednění skutečností, které nastaly po vydání rozhodnutí krajského soudu. Mezinárodní ochrana: vyostření konfliktu
Datum: 13.10.2022 | Sp. zn.: 9 Azs 144/2022 – 38 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4410/2022

Mezinárodní ochrana: bezpečná země původu
Datum: 12.10.2022 | Sp. zn.: 10 Azs 161/2022 – 56 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)