[SPRÁVNÍ JUDIKATURA]: Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 9/2022.

 

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Číslo:9/2022 | Ročník č:2022 | Rozhodnutí č:4371/2022 – 4379/2022

titulka

OBSAH VYDÁNÍ 9/2022

Zobrazit vydání

4371/2022

Řízení před soudem: pravomoc předsedy senátu uložit osobám přítomným v jednací síni povinnost použít ochranný prostředek dýchacích cest; Soudy a soudci: nepřípustnost souběžného výkonu státní správy soudů a rozhodovací činnosti v téže věci
Datum: 29.09.2021 | Sp. zn.: 43 A 9/2021 – 140 | Soud: Krajský soud v Praze

4372/2022

Kompetenční spory: zaplacení ceny za službu obsahu; platby za poskytnutí služeb elektronických komunikací; Telekomunikace: služby obsahu
Datum: 27.06.2022 | Sp. zn.: Konf 7/2022 – 14 | Soud: Nejvyšší správní soud – zvláštní senát

4373/2022

Kompetenční spory: odškodnění pozůstalých státního zaměstnance zemřelého při výkonu služby v zahraničí
Datum: 23.06.2022 | Sp. zn.: Konf 28/2021 – 8 | Soud: Nejvyšší správní soud – zvláštní senát

4374/2022

Veřejné zakázky: smlouva o smlouvě budoucí pachtovní; uzavření smlouvy mimo zadávací řízení bez předchozího uveřejnění; smlouva o koncesi
Datum: 15.06.2022 | Sp. zn.: 2 As 43/2021 – 92 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4375/2022

Pomoc v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí
Datum: 13.07.2022 | Sp. zn.: 6 Ads 298/2021 – 38 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4376/2022

Odpady: financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů; Správní trestání: stanovení příspěvku na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů
Datum: 21.07.2022 | Sp. zn.: 9 As 34/2022 – 21 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4377/2022

Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; nutná komunikační potřeba
Datum: 28.06.2022 | Sp. zn.: 10 As 99/2022 – 56 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4378/2022

Daňové řízení: institut předražku v daňové exekuci
Datum: 25.07.2022 | Sp. zn.: 10 Afs 33/2021 – 32 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4379/2022

Daň z příjmů: kontrola a hodnocení postupu řešení projektu výzkumu a vývoje a dosažených výsledků; způsob a kritéria hodnocení; odpočet na podporu výzkumu a vývoje
Datum: 21.07.2022 | Sp. zn.: 8 Afs 170/2020 – 49 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)