[SPRÁVNÍ JUDIKATURA]: Volební senát rozhodl část stížností týkajících se volby prezidenta + Vol 40/2023-23 (navrhovatel Karel Janeček)

Volební senát rozhodl část stížností týkajících se volby prezidenta

 

Volební senát Nejvyššího správního soudu rozhodl k dnešnímu dni o více než 70 návrzích, všechny je zamítl či odmítl. Soud obdržel v zákonné lhůtě  celkem přes 400 stížností. Jak soud již dříve uvedl, většinu tvoří návrhy obsahově totožné, některé se odlišují pouze nepodstatnými doplňky nebo úpravami.

 

Někteří pisatelé zpochybňují zákonnost registrační fáze voleb a poukazují na údajné chyby Ministerstva vnitra při ověřování podpisů a kontrolách petičních archů. Zde soud v usneseních uvádí, že v rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování podle § 90 s.ř.s. nelze brojit proti vadám v registraci kandidátní listiny.“ Navrhovatelé také přikládali žádost o náhradu škody zdůvodněnou tím, že utrpěli škodu, protože si u sázkové kanceláře vsadili na vítězství jednoho z kandidátů, ale z důvodu odmítnutí jeho registrace nemohli vyhrát. K projednání takového návrhu však Nejvyšší správní soud nemá pravomoc.

 

Volební senát dnes zamítl také podání Karla Janečka. Podavatel svůj návrh obsáhle odůvodňuje odmítnutím své kandidátní listiny na funkci prezidenta republiky, čímž byl podle jeho názoru hrubě ovlivněn výsledek voleb. Volební stížnost jako taková napadá výlučně proces registrace kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky.  I v tomto případě platí, tak jak Nejvyšší správní soud setrvale judikuje, že v rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování nelze brojit proti vadám v registraci kandidátní listiny. „K napadení registrace slouží samostatné řízení týkající se ochrany ve věcech registrace podle § 89 s. ř. s. a § 65 zákona o volbě prezidenta republiky.“, uvádí se mimo jiné v usnesení. Celé usnesení viz www.nssoud.cz, odkaz Úřední deska (čj. Vol 40/2023-23). 

 

Soud přijal po uplynutí zákonné lhůty také dalších téměř 100 podání, která odmítá pro opožděnost. Zhruba 80 z nich již vyřídil.