[ÚHOS]: Úpravy v organizaci a obsazení rozkladových komisí.

Úpravy v organizaci a obsazení rozkladových komisí

 

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uskutečnil s účinností od 14. února 2022 drobné změny v organizaci a personálním obsazení rozkladových komisí.

 

Nejvýraznější organizační změnou je vyčlenění oblasti významné tržní síly z dosavadní rozkladové komise pro přístup k informacím, veřejnou podporu a významnou tržní sílu a přesun této oblasti do rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže. Důvodem je zejména spřízněnost problematiky hospodářské soutěže a významné tržní síly. Tři rozkladové komise pro oblast dozoru nad zadáváním veřejných zakázek zůstávají z organizačního hlediska nezměněny

 

Na ÚOHS tedy v současné době fungují následující rozkladové komise:

 

·         rozkladová komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže a významné tržní síly

·         rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně I

·         rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně II

·         rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze

·         rozkladová komise pro oblast přístupu k informacím a veřejné podpory

 

Současně byly provedeny také některé personální změny, přičemž nové členy předseda Úřadu vybral na doporučení a po konzultaci s institucemi a sdruženími, které navrhovaly kandidáty již při původním sestavování komisí na počátku roku 2021. Konkrétní složení rozkladových komisí je k dispozici na z tohoto linku: https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/rozkladove-komise.html, a dále níže.

 

Rozkladové komise jsou poradní orgány předsedy, které posuzují rozklady podané proti prvoinstančním rozhodnutím Úřadu a navrhují předsedovi Úřadu, jak o rozkladu rozhodnout. Členové rozkladových komisí jsou v převážné většině externí odborníci z akademického prostředí, státních institucí, profesních sdružení a komor či z advokacie.

 

Rozkladové komise

 

Rozkladová komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže a významné tržní síly

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast ochrany hospodářské soutěže v tomto složení:

 1. Mgr. Aleš Drbal – předseda
 2. prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
 3. Mgr. Petr Běhan, Ph.D.
 4. Mgr. Ivana Halamová Dobíšková, LL.M.
 5. doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
 6. JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
 7. JUDr. Martin Klimpl
 8. doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
 9. doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
 10. doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
 11. JUDr. Vilém Podešva, LL. M.
 12. JUDr. Kristina Škampová 

 

Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně I

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně v tomto složení:

 1. Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 2. Mgr. Ivona Mottlová
 3. Mgr. Daniel Jirásko
 4. JUDr. Barbora Karo
 5. Mgr. Jiří Brož
 6. JUDr. Ľubomír Focko
 7. Mgr. Tomáš Machurek
 8. JUDr. Petr Poledník
 9. Mgr. Marcela Káňová
 10. Ing. Martin Fassmann
 11. Mgr. Markéta Adámková
 12. Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.
 13. Mgr. Pavlína Trhalová
 14. JUDr. Mgr. Ladislav Hradil

 

Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně II

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně v tomto složení:

 1. Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 2. Mgr. Romana Derková
 3. Mgr. Pavel Král
 4. doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
 5. Mgr. Lukáš Nezpěvák
 6. JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 7. Ing. Martin Vyklický
 8. Mgr. Pavel Herman
 9. Mgr. Lenka Knopová
 10. JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M.
 11. JUDr. Miroslav Cák
 12. JUDr. Marek Jakubík
 13. Mgr. Martin Kramář, LL.M.
 14. Mgr. Pavel Broum 

 

Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze v tomto složení:

 1. Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 2. Mgr. Jan Sixta
 3. JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
 4. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
 5. Mgr. Adéla Havlová, LL. M.
 6. JUDr. Jaromír Bláha
 7. JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
 8. Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
 9. Mgr. Jan Hrazdira
 10. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
 11. JUDr. Martin Kakrda
 12. Mgr. Ondřej Zmeškal
 13. Mgr. Jakub Joska

 

Rozkladová komise pro oblast přístupu k informacím a veřejné podpory

Předseda Úřadu ustanovuje rozkladovou komisi pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly v tomto složení:

 1. Mgr. Aleš Drbal – předseda
 2. Mgr. Robin Bláha
 3. Ing. Jindřich Fialka
 4. JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.
 5. Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
 6. JUDr. Ing. Jiří Nováček
 7. Mgr. Věra Ondračková