Úprava výše referenční a diskontní sazby [úročení vratky podpory z fondů EU].

Úprava výše referenční a diskontní sazby

 

Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice

 

V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice. Nová základní sazba je od 1. 9. 2021 ve výši 0,82 %.

 

Referenční a diskontní sazby se používají jako náhrada tržní sazby k výpočtu grantového ekvivalentu podpory, zvláště v případě, kdy se podpora vyplácí v několika splátkách, a k výpočtu části podpory, která vyplývá z režimů dotace úroků. Slouží rovněž ke kontrole souladu s pravidlem de minimis a s předpisy o blokové výjimce.

 

Konkrétním příkladem využití referenční sazby je situace, kdy Evropská komise rozhodne, že nelegálně poskytnutá veřejná podpora je neslučitelná s vnitřním trhem a nařídí členskému státu, aby učinil veškerá nutná opatření k získání podpory od příjemce zpět včetně úroků. Tyto úroky se stanovují právě na základě referenční sazby.

 

Zdroj zprávy:

 

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3106-evropska-komise-upravila-vysi-zakladni-sazby-pro-vypocet-referencni-a-diskontni-sazby-v-ceske-republice.html