Vol 2/2022 a Vol 3/2022 – volební senát rozhodoval o stížnostech na volby do Senátu.

Volební senát rozhodoval o stížnostech na volby do Senátu

 

Volební senát Nejvyššího správního soudu odmítl návrh ve věci sp. zn. Vol 2/2022. V návrhu nejsou splněny podmínky řízení, a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

 

Soudci rozhodli také ve věci navrhovatele politické strany DOMOV sp. zn. Vol 3/2022; i tento návrh odmítli. Důvodem bylo, že návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního].

                                                   

Text celých usnesení dosud nebyla na webových stránkách Nejvyššího správního soudu zveřejněna.

 

K rozhodnutí zbývá volebnímu senátu návrh vedený u NSS pod sp. zn. 4/2022.